سفرهای عکاسی خارج شهر

اردوهای عکاسی راهی برای تقویت دانسته های فنی عکاسان و فرصتی برای دیدن مکان هایی است که کمتر دیده می شود و یا دسترسی به انها سخت تر است.

 

این سفرها فرصت خوبی ست که هنرمندان دور هم جمع شوند و به تبادل‌نظر بپردازند، در کنار هم قرار گرفتن عکاسان آماتور و حرفه ای و حضور چند استاد عکاسی در کنار آنها می تواند فضای یک کارگاه آموزشی را فراهم کند. چراکه عکاسان آماتور ، با همراهی و مشاوره ای که اساتید هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ هنری در اختیار آنها می گذارند بیشترین بهره را از کارگروهی خواهند برد.