سازمان مردم نهاد كانون گسترش فن و هنر عكاسي با مجوز رسمی وزارت کشور و زیر نظر استانداری خراسان رضوی به شماره ثبت 3250 از سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده است. تاسیس این کانون با هدف ارتقا دانش عمومی و تخصصی عکاسی در جامعه انجام گرفته است و در این راستا کانون در چهارحوزه بنیادی ؛ آموزش ، پژوهش ، تولید و مشاوره برنامه های خود را متمرکز کرده و در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال به مرحله اجرا درآورده است.

تعدادی از برنامه هاي انجام شده در کانون :

     طراحی و اجرای دوره های آموزش آکادمیک عکاسی پایه برای کودکان ؛ با هدف برخورد علمی خانواده ها با مقوله عکاسی

     تشکیل کلوپ عکس نوجوانان ؛ با هدف معرفی این رشته به نسل نوجوان و استعدادیابی برنامه ریزی کارگاه های نظری- عملی کوتاه مدت ؛ با هدف آموزشهای تخصصی و تربیت مدرس

     اجرای مجموعه آموزش های مجازی ؛ با هدف مشارکت و جذب اساتید ملی و بین المللی

     برگزاری تورهای آموزشی عکاسی ؛ باهدف تجربه های عملی در کنار آموزه های نظری

     تاسیس دپارتمان زبان تخصصی و ترجمه فیلم – مقاله - کتاب؛ با هدف گسترش دانشِ روز در زمینه عکاسی

     مشاوره در زمینه های تحصیل در رشته عکاسی، شرکت در جشنواره ها، برگزاری نمایشگاه و عضویت در کلوپ ها